Een portofoon is een professioneel zend-ontvangapparaat voor draagbare draadloze communicatie tussen 2 of meerdere personen. De portofoon kan zenden en ontvangen en zo communiceren met andere portofoongebruikers die op dezelfde frequentie afgestemd staan in een daarvoor gereserveerd stukje frequentieband. De portofoons worden door een portofoonleverancier zoals SMELT geprogrammeerd en afgeregeld op de frequenties die in de vergunning staan vermeld, tenzij de portofoon vrijgesteld is van een zendvergunning. Door het indrukken van de zendtoets op de portofoon kan één iemand spreken en de overige gebruikers kunnen dat bericht ontvangen (luisteren). Voor deze overige gebruikers is dan niet mogelijk een gesprek te starten tenzij een functie geprogrammeerd is die het toelaat een gesprek te onderbreken. Een ontvanger laat de zender uitpraten alvorens een antwoord of nieuw gesprek gestart wordt. Een gesprek wat om-de-beurt plaats vind noemt men half-duplex, een gesprek waar men de mogelijkheid heeft om door elkaar heen te praten (zoals bij telefonie) noemt men full-duplex. Een portofoon bestaat naast het zend-ontvangstoestel zelf uit een batterij en antenne, eventueel met een audio- of draagaccessoire zoals een tas of draagriem. De batterij is meestal een NiMh of LiIon accu en dient opgeladen te worden in de daarvoor bestemde lader. Vaak is dit een enkelvoudige of meervoudige snellaadunit voor zien van een ledindicator waar de batterijstatus vanaf te lezen is.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Bezoek onze contactpagina voor onze gegevens.