Hoe werkt een portofoon

Hoe werkt een portofoon?

Een portofoon is een professioneel zend-en-ontvangapparaat voor draagbare draadloze communicatie tussen twee of meer personen. De portofoon kan zenden en ontvangen en zo communiceren met andere portofoongebruikers, die op dezelfde frequentie afgestemd staan in een daarvoor gereserveerd stukje frequentieband. De portofoons worden door een portofoonleverancier zoals SMELT geprogrammeerd en afgeregeld op de frequenties die in de vergunning staan vermeld, tenzij de portofoon vrijgesteld is van een zendvergunning. Door het indrukken van de zendtoets op de portofoon kan één iemand spreken en de overige gebruikers kunnen dat bericht ontvangen (luisteren). Voor de luisterende gebruikers is het op dat moment niet mogelijk te reageren, tenzij een speciale functie is geprogrammeerd die het toelaat een gesprek te onderbreken. Een ontvanger laat de zender uitpraten, alvorens een antwoord wordt gegeven of nieuw gesprek wordt gestart. Een gesprek waarin men om de beurt spreekt, noemt men half-duplex. Een gesprek waarin men de mogelijkheid heeft om door elkaar heen te praten (zoals bij telefonie) noemt men full-duplex. Een portofoon bestaat naast het zend-en-ontvangtoestel zelf uit een batterij en antenne, eventueel met een audio- of draagaccessoire zoals een tas of draagriem. De batterij is meestal een NiMh of Li-ion accu die kan worden opgeladen in de daarvoor bestemde lader. Vaak is dit een enkelvoudige of meervoudige snellaadunit voorzien van een led-indicator, waarmee de batterijstatus kan worden afgelezen.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Bezoek onze contactpagina voor onze gegevens.