Etherdicipline portofoon

Hoe werkt etherdiscipline voor communicatie via portofoons?

Wanneer men spreekt over etherdiscipline, dan heeft men het over vooraf afgesproken regels betreffende communicatie via portofoons, mobilofoons of via de meldkamer.

Over het algemeen gelden de volgende regels:

  • Alleen oproep plaatsten indien strikt noodzakelijk.
  • Alleen spreken indien het kanaal of de gespreksgroep vrij is.
  • Eerst de zendknop indrukken, daarna spreken. Ook wel PTT genoemd (Press To Talk).
  • Houd de zendtoets continu ingedrukt tijdens het spreken, zonder onderbrekingen.
  • Houd het gesprek kort, bondig en zakelijk. Spreek duidelijk en rustig.
  • Herhaal de boodschap of opdracht ter controle en ter bevestiging.
  • Wacht met antwoorden tot diegene die de oproep plaatst, afsluit met ‘over’.
  • Wanneer het gesprek is afgesloten, sluit de centralist of coördinator af met ‘uit’ of ‘over en uit’.
  • Wanneer de portofooncommunicatie wordt afgesloten, sluit de centralist of coördinator af met ‘sluit’ of ‘over en sluiten’.
  • Wanneer het een oproep betreft aan alle portofoongebruikers begint de centralist de oproep met ‘all call’ of ‘alle stations’.

Hieronder een verklarende woordenlijst met veelgebruikte termen rondom etherdiscipline:

Codewoord  Betekenis
Over Einde van het bericht; de zender verwacht antwoord.
‘Over en uit’ of ‘Uit’ Einde van het bericht; de zender verwacht geen antwoord (enkel te gebruiken indien bevoegd).
Begrepen De ontvanger heeft de instructie/opdracht of mededeling begrepen. 
Correct De ontvanger bevestigt dat het gevraagde juist is.
Wacht Mededeling dat men wacht op verdere berichtgeving of weer wordt opgeroepen.
‘Over en sluiten’ of ‘Sluiten’ Toestemming van de leidinggevende om de portofoon of mobilofoon uit te schakelen. Einde portofoonverkeer.
‘Alle stations’ of ‘All call’ Mededeling voor alle portofoon- en mobilofoongebruikers. Hierop wordt niet geantwoord.
'Herhaal‘  of  ‘Herhaal bericht’ Verzoek tot het herhalen van het laatste bericht.
Herstel Het laatste bericht was foutief. Vervolg het bericht met het laatste woord dat goed werd uitgesproken.
Geef bericht  Zender verzoekt om bericht van de ontvanger.
Cijfers Hierna volgen enkel cijfers.
Test (1, 2, 3) Dit is een testbericht waarop niet gereageerd hoeft te worden. Indien een reactie terug wordt verwacht dan zal de oproep luiden: ‘Test 1-2-3, bevestig ontvangst’.

Voor iedere beroepsgroep of werkzaamheden zijn er variaties mogelijkheden. De hierboven vermelde instructies en codewoorden dienen slechts als voorbeeld voor een zelf te bepalen gebruiksaanwijzing of portofoon regelement. Ook wordt bij portofooncommunicatie het spelalfabet (ook spellingsalfabet of telefoonalfabet genoemd) gebruikt om zo foutloos een naam of bericht te spellen. In plaats van de letter te noemen wordt zo de naam uit het spellingsalfabet gebruikt.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Bezoek onze contactpagina voor onze gegevens.