Portofoon bereik

Wat is het bereik van portofoons?

Het bereik van een portofoon is afhankelijk van meerdere factoren. Denk aan het type portofoon, de zendvergunning en de omgeving. Als eerste is het type portofoon van belang; licentievrije portofoons hebben namelijk minder zendvermogen dan professionele portofoons. Licentievrije portofoons mogen maximaal een half watt (500 mW) uitzenden, daar waar professionele portofoons kunnen worden afgeregeld tot 5 watt. Dit ingestelde wattage is medebepalend voor de maximale afstand die portofoons onderling kunnen overbruggen. Bij professionele portofoons staat in de verstrekte vergunning het maximale zendvermogen dat in de portofoons mag worden geprogrammeerd. Zo kan het zijn dat u slechts 1 watt mag gebruiken conform vergunning, ondanks dat de portofoon een hoger zendvermogen toelaat. De belangrijkste factor blijft toch de omgeving. Portofoons in een open veld zullen altijd meer bereik hebben dan wanneer ze gebruikt worden in een (bedrijfs)gebouw of een beboste of bebouwde omgeving. Wanneer het bereik onvoldoende is, kunt u het portofoon bereik vergroten. SMELT Europe kan u vrijblijvend adviseren om het gewenste portofoon bereik te realiseren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Bezoek onze contactpagina voor onze gegevens.